Bu web sitesinde yer verilen veya dile getirilen ifade, görüş ve fikirler sadece bağımsız Homm Bitkisel Temsilcisi Bilge Nur Barlas 'a aittir.